DE TRADITIE

Chi Kung, de cultivering van menselijke energie is al 27 eeuwen lang van meester op leerlingen overgedragen. In Zhan Zhuang Chi Kung, de stijl die wij beoefenen, worden taoïstische en boeddhistische invloeden teruggevonden. Oude geschriften beschrijven de beoefening van stille houdingen, waarbij lichaam en geest tot eenheid worden gesmeed, wat een diepwerkende invloed heeft op de gezondheid.

De staande, stille houdingen werden als basistraining gebruikt binnen de krijgskunsten. Echter, deze interne oefeningen werden eeuwenlang als geheim gekoesterd. Daar kwam pas begin van de 20ste eeuw verandering in.
Grootmeester Wang Xiang Zhai (1885-1963) doorbrak de traditie van geheimhouding. Gedurende tien jaar reisde hij door heel China. Hij verbleef bij talloze meesters van zijn tijd om hun martiale disciplines te bestuderen. Hij richtte zich meer en meer op de innerlijke essentie van deze krijgskunde. Hij begreep dat de werkelijke kracht lag in de cultivering van de interne energie en het juiste gebruik van intentie.

Uit alles wat Grootmeester Wang had geleerd destilleerde hij in de jaren twintig een compleet systeem, dat de mentale kracht op de voorgrond plaatste. Hij noemde dit I Chuan, letterlijk ‘intentie vuist’ of ‘intentie boksen’. Later noemde men dit systeem ook Da Cheng Chuan – De Grote Realisatie: alle essenties van de Chinese martiale traditie waren tot een eenheid gebracht. Wang vond deze naam te pretentieus, maar tot op heden worden de namen I Chuan en Da Cheng Chuan naast elkaar gebruikt. Binnen dit systeem vormt Zhan Zhuang Chi Kung – de stille staande houdingen – de belangrijkste en meest fundamentele training, de kern.

Rebekka Lüthi

info@luthipraktijk.nl
020-6818337

© webontwerp: www.wiemaakthet.nl